Dây chuyền lọc nước đóng bình

Dây chuyền lọc nước đóng bình

Dây chuyền lọc nước đóng bình sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (R.O) – là thiết bị có khả năng thích ứng cao với mọi nguồn nước, hoạt động đơn giản, dễ vận hành, đầu tư thấp, hiệu quả cao và tiết kiệm lao động . Đối với nguồn vốn nhỏ khoảng 100 triệu, […]