Máy đóng đai thùng KZB-I

Máy đóng đai thùng KZB-I

Máy đóng đai thùng KZB-I sử dụng để đóng đai thùng carton, thùng giấy, sách báo, các loại bao cứng, mềm, các loại kiện hàng hình ống, hình vuông. Máy đuợc sử dụng rộng rãi trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, in ấn, bưu điện. Máy đóng đai thùng sử dụng công nghệ mới […]