Máy in date cho máy đóng gói

Máy in date cho máy đóng gói

Máy in date cho máy đóng gói là một loại máy in ấn mới được cập nhận mã in với cấu trức mới, có thể kết nối phù hợp với các loại máy đóng gói tự động theo chiều dọc hoặc ngang cho nhãn in, in ngày sản xuất, số lô, ngày hết hạn,… hoàn […]