Giới trẻ Hà Nội có đang thiếu chỗ chơi?

Giới trẻ Hà Nội có đang thiếu chỗ chơi?

Mấy hôm trước, tôi và mấy người bạn có một cuộc hẹn hò nho nhỏ. Đã lâu không gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện để nói. Thời gian đã có, ai cũng sắp xếp được một buổi chiều, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ một lúc, cả bọn mới ngẩn ngơ vì… chẳng biết đi […]