Chú chó “xấu lạ” có bộ lông xoắn bện như giẻ lau

Chú chó “xấu lạ” có bộ lông xoắn bện như giẻ lau

Các nhà bảo vệ động vật tại thị trấn Burford, Canada đang cố gắng tìm ra biện pháp tối ưu nhất để giải quyết tình trường hợp của một chú chó bị bỏ rơi tại thị trấn này vào thứ Tư ngày 23/10. Chú chó có bộ lông khác thường này đã được đặt tên […]