Máy co màng chai PET

Máy co màng chai PET

1. Đặc điểm:Máy dùng để bọc màng co các loại sản phẩm như co bát đĩa, giấy in A4, sách vở, chai nước… Máy dùng để co các sản phẩm chai nước , hộp chè , thuốc, hộp bánh, hộp kẹo…  Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động bằng sự thay đổi nhiệt độ […]