Mang bệnh vì săn “thần dược”

Nhiều người ở Quảng Nam mang bệnh vì săn thần dược (sâm đất) bán cho thương lái Trung Quốc. Phải thuyết phục nhiều lần chúng tôi mới được nhóm của anh Trịnh Quang Huế ở xã Tam Thăng (TP. Tam Kì, Quảng Nam) đồng ý cho đi cùng săn sâm đất. Trời trưa nắng gay […]